- Logo og visuell profil -

100% fornøyd garanti

En sterk logo og visuell identitet får merkevaren til å skinne

Jeg tilbyr kun skreddersydde logoer.

Skreddersydd logodesign er en stor prosess. Prosessen skal ende opp i noe som blir et viktig og verdifullt kjennetegn for din virksomhet og skal fortelle noe om "hvem" virksomheten er. Dette er en omfattende og kreativ prosess som jeg tar på største alvor. Det er derfor viktig å ha god tid fra oppstart til ferdigstilling for å få tid og rom til jobbe skikkelig med dette.

Har du dårlig tid (kortere enn 6-8 uker), må jeg dessverre sende deg videre på din leting etter logodesigner.

Premium logo

Kun logo
19 000,- eks mva
 • Skreddersydd og unik logo (logo med eller uten ikon, det er opp til deg)
 • Merk: Eventuelt farge(r) spesifiseres av deg
 • Logo leveres i Sort/hvit + spesifisert(e) farge(r)
 • Minst 5 utkast
 • Uendelig med revisjoner av valgt utkast
 • Ferdigstilling av filer:
 • Web og trykk-filer
 • Leveres normalt på 6-8 uker

Premium logo +

Logo med fargeprofil
29 000,- eks mva
 • Skreddersydd og unik logo (med eller uten ikon, det er opp til deg)
 • Utvikling av farge(r) på logo
 • Sort/hvit + farge(r)
 • Minst 5 utkast
 • Uendelig med revisjoner av valgt utkast​
 • Ferdigstilling av filer:
 • Web og trykk-filer
 • Leveres normalt på 6-8 uker

Premium
firmaprofil og logo

med merkevaremanual, fargeprofil og valg av fonter
39 000,- eks mva
 • Skreddersydd og unik logo (med eller uten ikon, det er opp til deg)
 • Merkevaremanual
 • Fonter som passer profilen
 • Utvikling av fargeprofil for logo
 • Sort/hvit + farge(r)
 • Minst 5 utkast
 • Uendelig med revisjoner av valgt utkast​
 • Ferdigstilling av filer:
 • Web og trykk-filer
 • Filer med logo som passer formatene til sosiale medier og app
 • Leveres normalt på 8-10 uker
Stor pakke

Slik gjør vi det:

Fra idé til ferdig logo

Jeg starter opp med en liten online spørreundersøkelse der målet er å kartlegge hva du liker, ønsker og trenger + bli kjent med firmaet, tjenesten eller organiasjonen som skal ha logoen.

Her avklarer vi også om det skal være en logo kun med tekst, eller om det skal være et ikon tilknyttet logoen eller en logo med ikon og tekst inkorporert i hverandre. Prisen er den samme om det er kun tekst eller tekst + ikon.

Deretter jobber jeg kreativt med å utarbeide forslag. Dette tar rundt 4 uker.

Du går igjennom forslagene og kommer med tilbakemeldinger.

Jeg justerer ihht ønsker inntil du er fornøyd.

Jo flere justeringer, jo lenger tid før ferdigstilling - men normalt sett tar en slik logoprosess 6-8 uker.